Покривни прозорци FAKRO FDY-V U3 Duet proSky

С ВИСОКА ОС НА ОТВАРЯНЕ И ДОЛНА НЕОТВАРЯЕМА ЧАСТ

Двете крила са монтирани в една обща каса. Горното крило се отваря, както при прозорците на средна ос, само че оста на въртене е изнесена над средата на прозорците. Долното крило е неотваряемо и е със стъколопакет с вътрешно ламинирано стъкло (Triplex).

Технически спецификации: FDY-V U3 Duet proSky
Коефициент на топлопреминаване
на целия прозорец U-стойност
1,4 W/m2K
Коефициент на топлопреминаване
на стъклопакета U-стойност
1,1 W/m2K
Шумоизолация Rw 32 dB
Стъклопакет 4H – 16 – 4T
Слой от сребърен окис (пропарка) +
Стъклопакет изпълнен с инертен газ +
Външно закалено стъкло +
Система за вентилация V40P
Капацитет на вентилационната система  52 m3/h
Защита на дървесината с лак двукратно
Уплътнения три
Степени на фиксиране на дръжката +
Модел на дръжката Elegant
Долна част:
Стъклопакет 4H–16–33.1T (safe)
Слой от сребърен окис (пропарка) +
Стъклопакет изпълнен с инертен газ +
Външно закалено стъкло +

Размери (см):

78×186   78×206   78×235   78×255   94×186   94×206   94×235   94×255

Имате въпроси?

Изпратете вашето запитване и ще се свържем с вас възможно най-скоро