Покривни прозорци FAKRO FYP-V U3 proSky

С ВИСОКА ОС НА ОТВАРЯНЕ

онструкцията на покривните прозорци с висока ос на отваряне FYP-V U3 proSky е подобна на тази на прозорците със средна ос на отваряне, но тук оста на въртене е изнесена на височина над средата на прозореца. Повдигането оста на въртене нагоре и внедряването на иновативна система на обков дават възможност да се използва долната част на прозореца, както при прозорците отварящи се на горна ос. Благодарение на това лесно може да се достигне до долния ръб (перваз) на отворения прозорец. Горната част на прозореца е допълнителен източник на дневна светлина. Височината на прозорците, която достига до 200 см, премахва необходимостта от монтиране на вертикални комбинации от прозорци. Този дизайн на по-голяма остъклена площ се постига само чрез увеличаване на височините, но не и на ширините на прозорците, които остават в стандартните до сега изпълнения. Прозорците с размери 94х200 имат същото тегло и квадратура на осветление като тези на 134х140. Тези прозорци, единствени на пазара, отговарят на изискванията на DIN 5034-1. Когато се монтират на покриви с наклон от 39° до 43°, долният край на прозореца може да бъде на височина от пода над 95 см, а горният край на височина минимум 220 см. Прозорците могaт да бъдат монтирани при наклон на покрива от 15° до 90°. Произведени са с включена система topSafe и притежават автоматична вентилационна система V40P. Крилото се завърта за почистване на 160°.

Спецификация

Технически спецификации: FYP-V U3 proSky
Коефициент на топлопреминаване
на целия прозорец U-стойност
1,4 W/m2K
Коефициент на топлопреминаване
на стъклопакета U-стойност
1,1 W/m2K
Шумоизолация Rw 32 dB
Стъклопакет 4H – 16 – 4T
Слой от сребърен окис (пропарка) +
Стъклопакет изпълнен с инертен газ +
Външно закалено стъкло +
Система за вентилация V40P
Капацитет на вентилационната система 52 m3/h
Защита на дървесината с лак двукратно
Уплътнения три
Степени на фиксиране на дръжката +
Модел на дръжката Elegant

Размери (см):

55×140   55×160   55×180   55×206   66×160   66×180   66×206   78×140   78×160   78×180   78×206   94×140   94×160   94×180   94×206   114×180   134×180

Имате въпроси?

Изпратете вашето запитване и ще се свържем с вас възможно най-скоро